Sorry, we zijn bezig met werkzaamheden op de website

Dante Alighieri comitato del Twente


Wat is de “Dante Alighieri” ?

De Societa “Dante Alighieri”: een vereniging genoemd, naar de beroemdste dichter van Italië, werd in 1889 te Rome opgericht en telt momenteel bijna 500 afdelingen in 60 landen, die openstaan voor iedereen die belangstelling heeft voor de Italiaanse taal en cultuur.

Nederland telt 15 afdelingen met ruim 4000 leden.
België 10 afdelingen.
Dit zijn allemaal zelfstandige afdelingen met een eigen karakter, die de doelstelling hebben, het bevorderen van kennis van de Italiaanse taal, volk en cultuur.
Een lid van een afdeling heeft door dit lidmaatschap automatisch toegang tot de activiteiten van alle andere afdelingen.

Deze activiteiten zijn :

  • Lezingen over onderwerpen die betrekking hebben op Italië

  • Excursies met ditzelfde doel.

  • Het tonen of verwijzen naar Italiaanse films.

  • Bemiddeling naar een cursus Italiaans.

  • Toegang tot het netwerk van Italië liefhebbers


De Florentijn Dante Alighieri (1265-1321) is niet alleen de grootste dichter van ltalië:
zijn Divina Commedia (De Goddelijke Komedie} is een hoogtepunt van de wereldliteratuur.
In krachtige beelden en muzikale taal beschrijft hij een tocht door de hel, over de louteringsberg, naar het paradijs.
Het symbool van het eeuwige avontuur van de mens op zoek naar zijn bevrijding.

Dante is in het jaar 1321 gestorven, dus dit jaar 700 jaar geleden.


Vanwege zijn grote verdiensten is 2021 daarom uitgeroepen tot het
“ Dante 700 jaar “.
Iedere afdeling, dus ook wij zullen in de week van 10 tot 18 september van dit jaar daar speciaal aandacht aan besteden.
Dante Twente is bezig met een nieuwe website

Even geduld, of ga rechtstreeks naar één van de Dante verenigingen: